Jakie zanieczyszczenia kryją się w powietrzu?

W Polsce coraz częściej mówi się o postępującym zanieczyszczeniu powietrza, z którym zmaga się nasz kraj. Problem ten przybiera na sile szczególnie w okresie jesienno-zimowym, czyli w czasie intensywnego ogrzewania budynków. Mniejsze lub większe zanieczyszczenie powietrza występuje jednak przez cały rok. Jakie niebezpieczne substancje kryją się w powietrzu, którym oddychamy? I dlaczego monitorowanie ich poziomów jest tak ważne? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Jakie zanieczyszczenia znajdują się w powietrzu?

Zobacz także: Jak badać czystość wody?

Jednym z rodzajów zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu, którym oddychamy są tzw. pyły zawieszone – PM2.5 i PM10. Substancje te są składnikiem smogu i dzielą się na dwie grupy w zależności od wielkości cząsteczek. Wyróżniamy więc PM2.5 (particulate matter 2.5), czyli pyły o cząsteczkach wielości 2,5 mikrometra albo mniejszej, a także PM10 (particulate matter 10), czyli pyły o cząsteczkach wielkości 10 mikrometra albo mniejszej.

Kolejną grupą niebezpiecznych zanieczyszczeń kryjących się w powietrzu są lotne związki organiczne (benzopireny), które powstają przede wszystkim w czasie procesów przemysłowych. Ich kolejnym źródłem są także domowe instalacje grzewcze, w których wykorzystywany jest węgiel lub niedozwolone substancje, takie jak śmiecie. 

W powietrzu znajdują się również metal ciężkie, takie jak ołów, arsen, nikiel albo kadm, a także inne związki w tym dioksyny, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX oraz pyły węglowe.

Dlaczego zanieczyszczenia w powietrzu są tak groźne?

Zanieczyszczenia, które możemy znaleźć w powietrzu są bardzo groźne, ponieważ mają bezpośredni wpływ na zdrowie, samopoczucie, a w dłuższej perspektywie także na życie ludzkie. Substancje te prowadzą do licznych chorób w tym schorzeń układu oddechowego i  układu krążenia. Dodatkowo przedłużająca się styczność z nimi prowadzi do skrócenia życia, a także do niepłodności i zwiększonej liczby wad wrodzonych u dzieci.

Zanieczyszczone powietrze jest szczególnie groźne dla kobiet w ciąży, dla dzieci i dla seniorów, ale wdychanie go ma wpływ na każdego – także na osoby młode i w pełni sprawne. Niestety, związki takie jak benzopireny, czy metale ciężkie wykazują także działanie kancerogenne, co przyczynia się do coraz większej fali nowotworów w naszym społeczeństwie. Wśród mniej poważnych, ale wciąż uciążliwych skutków możemy wymienić także nasilające się alergie, bóle głowy, czy przewlekłe zmęczenie i osłabienie.

Nie ulega więc wątpliwości, że poprawa jakości powietrza powinna być priorytetem w naszym kraju. Wysiłki muszą być podejmowane zarówno przez organizacje rządowe, jak i przez każdego obywatela. Konieczne jest także przeprowadzanie różnego rodzaju pomiarów – takich jak badania wykonywane przez nasze laboratorium – które dają wgląd w aktualną sytuację i są motywatorem do poprawy stanu środowiska.