sprzęt laboratoryjny

Laboratorium analiz chemicznych Eko-Analiza

Jako laboratorium analiz chemicznych, zajmujemy się badaniami zróżnicowanych materiałów. Stosujemy zaawansowane techniki fizykochemiczne, pozwalające na przeprowadzenie zarówno analiz jakościowych, jak i ilościowych. Wykonujemy badania z zastosowaniem metod chromatograficznych czy spektrometrii w podczerwieni. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w analityce chemicznej, mogą Państwo być pewni dokładności przeprowadzanych analiz oraz szybkiego uzyskania ich wyniku. Nieustannie poszerzamy naszą wiedzę, a także wzbogacamy zaplecze sprzętowe, co umożliwia nam modyfikację wykorzystywanych metod, aby jak najlepiej dostosować przeprowadzone badania chemiczne do Państwa potrzeb. Służymy również wsparciem z zakresu projektowania nowych substancji chemicznych. Nasza oferta obejmuje bogaty zakres analiz. Wykonamy badanie na obecność sterydów w próbkach różnego pochodzenia, a także zróżnicowane analizy materiałów biologicznych oraz syntetycznych.

Zastosowanie technik laboratoryjnych w analizach chemicznych

Techniki fizykochemiczne wykorzystywane są w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Często stosuje się je do analiz środowiskowych – badań gleby, wody czy powietrza. Nasze laboratorium analityczne dysponuje zaawansowanymi technicznie urządzeniami, które umożliwiają precyzyjne badania materiałów stałych, ciekłych i gazowych. Z zastosowaniem metod chromatograficznych możemy przeprowadzić badanie zanieczyszczeń powietrza, wykrywając związki organiczne oraz nieorganiczne. Techniki te stosowane są również przy analizach jakości wody, paliw, olejów i innych substancji płynnych. Z kolei metody spektroskopowe umożliwiają identyfikację substancji i określenie ich stężenia, ale także badanie przebiegu reakcji chemicznych. Połączenie ich z technikami chromatograficznymi daje możliwość przeprowadzenia skomplikowanych analiz chemicznych.
Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) znajduje zastosowanie w wykrywaniu pozostałości pestycydów w paszach i produktach rolniczych. Wykorzystywana jest także do oznaczaniu stężenia związków nietrwałych oraz wielkocząsteczkowych. Stosowane w naszym laboratorium metody analityczne pozwalają również na określenie stężenia metali ciężkich w materiale organicznym.

sprzęt laboratoryjny
sprzęt laboratoryjny

Laboratorium Analiz Chemicznych Eko-Analiza

Laboratorium Analiz Chemicznych Eko-Analiza to rodzinna firma z tradycjami. Od 1999 roku zajmujemy się badaniami wykonywanymi przy pomocy nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu. W ramach naszych usług oferujemy analizę chemiczną wody, gruntu, powietrza, jak również innych materiałów. Przez wszystkie lata działalności staramy się zachować wysoką jakość świadczonych usług. Opracowujemy i wdrażamy nowe metody analityczne, a także poszerzamy zaplecze sprzętowe, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i potrzebami.

Profesjonalne usługi

Spektrometria absorpcji atomowej

Spektrometria absorpcji atomowej oparta jest o zdolność atomów do absorpcji światła. Energia świetlna wywołuje ekscytację atomu. Badaniu poddaje się próbki w formie zmineralizowanych roztworów..

próbówki w laboratorium badań
badanie laboratoryjne w probówce

Spektroskopia FTIR

Podstawą spektroskopii FTIR jest absorpcja światła podczerwonego o charakterystycznej długości fali przez grupy funkcyjne związków chemicznych. Wywołuje to zmiany w energii rotacyjnej cząsteczek.

Chromatografia jonowa

Chromatografia jonowa pozwala rozdzielić wiele jonów oraz umożliwia ich dalszą detekcję przy wykorzystaniu detektora konduktometrycznego. Za sprawą chemicznej supresji pozwala zredukować przewodnictwo tła.

badanie laboratoryjne w probówce
badanie laboratoryjne w probówce

Chromatografia cieczowa

W ramach naszych usług zajmujemy się chromatografią cieczową. Jest to fizykochemiczna technika, która pozwala na rozdzielanie mieszanin pod wpływem interakcji fazy mobilnej ze stacjonarną.

Chromatografia gazowa

W chromatografii gazowej fazą mobilną jest gaz, a fazą stacjonarną ciało stałe lub ciecz. Rozdzielanie mieszaniny zachodzi dzięki różnicom w powinowactwie substancji do poszczególnych faz.

Chromatografia gazowa