Chromatografia cieczowaChromatografia cieczowa

Chromatografia cieczowa to rodzaj techniki analitycznej, mającej na celu rozdzielenie i identyfikację zróżnicowanych substancji. Pozwala na badanie związków organicznych i nieorganicznych, pochodzących ze stałych lub ciekłych próbek. W technikach chromatograficznych poszczególne składniki próbki rozdzielane są pod wpływem interakcji fazy mobilnej ze stacjonarną. Fazę ruchomą, czyli eluent stanowi w tym przypadku ciecz, natomiast kolumny chromatograficzne wypełnia nieruchoma faza stała. Odmianą chromatografii cieczowej jest chromatografia jonowa, w której rozpuszczalnik także występuje w formie ciekłej.

 

Badania czystości wody, paliw, olejów z zastosowaniem chromatografii cieczowej

Chromatografia cieczowa znajduje zastosowanie w analizach składu różnorodnych substancji płynnych. W naszym laboratorium wykonujemy badania czystości wody pod kątem zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Przeprowadzamy także jakościowe i ilościowe analizy zanieczyszczeń oleju. Wykonujemy krzywe destylacyjne w bazach olejowych. Zajmujemy się także badaniami czystości paliw, wykrywając stałe, ciekłe i lotne zanieczyszczenia. Analizujemy lotne związki organiczne, pochodzące z materiałów stałych lub ciekłych. Metodę możemy modyfikować, dostosowując ją do Państwa potrzeb, dzięki czemu przeprowadzimy badania najróżniejszych substancji ciekłych.

 

HPLC – wysokosprawna chromatografia cieczowa

Wysokosprawna chromatografia cieczowa to nowoczesna technika rozdziału mieszanin. W metodzie tej eluent podawany jest na kolumny z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia. Często stosowana jest do analiz sprzężonych z metodami spektrometrii w podczerwieni. Chromatografia HPLC umożliwia:

  • badania związków wielkocząsteczkowych i nietrwałych,
  • analizy jakościowe i ilościowe,
  • określenie ilości składników w próbce oraz ich stężenia,
  • uzyskanie informacji o właściwościach fizykochemicznych związków.

Ryzyko rozpadu próbek podczas analizy jest niewielkie, zazwyczaj badania nie trzeba więc powtarzać, a co za tym idzie – można uzyskać jego wynik w krótkim czasie.