Jak dokonuje się analizy zanieczyszczeń oleju?

Sprawne działanie maszyn przemysłowych jest zależne od wielu czynników. Jednym z głównych jest stosowanie wysokiej jakości oleju. Olej ten musi być jednak wolny od zanieczyszczeń. Dlaczego to takie ważne? I jak dokonywana jest jego analiza? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Dlaczego analiza oleju jest ważna?

Analiza oleju – zarówno wizualna, jak i bardziej zaawansowana – jest podstawowym działaniem, które pozwala zachować wydajność i sprawność maszyn wykorzystywanych w przemyśle. Wczesna identyfikacja problemów sprawia, że możliwe jest uniknięcie poważnych awarii, a konserwacja jest przeprowadzana z odpowiednią częstotliwością.

Analiza zanieczyszczeń oleju pozwala odpowiedzieć na takie pytania, jak: 

  • Jaki jest stan oleju?
  • Jaki jest rodzaj zużycia?
  • Czy filtracja działa tak, jak powinna?
  • Czy poziom zanieczyszczeń w oleju może powodować problemy w przyszłości? 

Chromatografia cieczowa jako sposób na analizę zanieczyszczeń oleju

Jednym ze sposobów na analizę zanieczyszczeń oleju jest chromatografia cieczowa. To specjalistyczna technika analityczna, której celem jest rozdzielenie i identyfikacja zróżnicowanych substancji. Co ważne, technika ta pozwala na badanie związków organicznych i nieorganicznych, pochodzących ze stałych lub ciekłych próbek. 

Chromatografia cieczowa znajduje zastosowanie w analizach składu różnorodnych substancji płynnych. Sprawdzi się ona zarówno przy badaniu czystości wody, jak i przy badaniu jakości i zanieczyszczeń oleju. 

Co ważne chromatografia HPLC umożliwia:

  • badania związków wielkocząsteczkowych i nietrwałych,
  • analizy jakościowe i ilościowe,
  • określenie ilości składników w próbce oraz ich stężenia,
  • uzyskanie informacji o właściwościach fizykochemicznych związków.

Jeśli więc konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnych, ale stosunkowo szybkich badań, warto sięgnąć właśnie po to rozwiązanie.